Commute

“ಟಿಕೆಟ್ ದರ ತಗ್ಗಿಸುವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ಸಿನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ”

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಲೇನ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಸ್ಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ